K V G  Dongen 

Vrouwen vormen een ronde kring,

elkaar de hand reikend, zowel letterlijk als figuurlijk,

samen op weg, op zoek naar hun eigen kracht,

hun eigen plaats, hun eigen identiteit.

zij breken uit..... uit vastomlijnde kaders.

 

 

Lid worden

Wat kost het KVG?

U betaalt slechts een gering bedrag aan contributie per jaar en er wordt per activiteit een bijdrage gevraagd. Natuurlijk bent u niet verplicht aan alle activiteiten deel te nemen. Aan de hand van het maandbericht bepaalt u zelf waaraan u mee wilt doen.

Contributie

Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.
De contributie bedraagt € 25,00 per jaar. Dit is inclusief een bijdrage voor "Lief en Leed".

Bent u in de loop van het verenigingsjaar lid geworden, ontvangt u een factuur met een aangepast contributiebedrag.

 

Aanmelden als nieuw lid:

 

 

 

 

Indien u lid wordt van het KVG Dongen geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met ons privacybeleid te verwerken.

Zie privacybeleid op deze website.Beveiligingscode Beveiligingscode