K V G  Dongen 

Vrouwen vormen een ronde kring,

elkaar de hand reikend, zowel letterlijk als figuurlijk,

samen op weg, op zoek naar hun eigen kracht,

hun eigen plaats, hun eigen identiteit.

zij breken uit..... uit vastomlijnde kaders.

 

 

Bestuur

 

Voorzitter:

 

Taken:

 

Hanneke Steen

e-mail: rettizroov.[antispam].@kvgdongen.nl

Het leiden van de algemene vergaderingen van het bestuur en leden. Het leiden van het bestuur door initiatieven te nemen, coördineren en uitvoeren van bestuurswerkzaamheden. Vertegenwoordigt de organisatie naar binnen en buiten.

 

 

 

img-1267

Vice-voorzitter:

Taken:

Inez Plompen

Vervangt indien nodig de voorzitter.

inez

Secretaris: 

 

Ledenadminstratie:

Taken:

 

Truus Heesbeen

e-mail: siraterces.[antispam].@kvgdongen.nl

e-mail: nimdanedel.[antispam].@kvgdongen.nl

Zorgt samen met de voorzitter voor alle werkzaamheden rond de maandelijkse bestuursvergaderingen en de jaarlijkse A.L.V., behandelt de post, bewaakt protocollen en het archief. Eerste contactpersoon naar binnen en buiten,

alsmede het beheren van het administratieve gedeelte van het ledenbestand 

 

pasfoto-truus

Penningmeester:

 

Taken:

 

Lia van Baar

e-mail: retseemgninnep.[antispam].@kvgdongen.nl

Houdt zich bezig met de totale financiële administratie van het KVG

 

 

 

img-6665

Administratie van

activiteiten:

Taken:

Inez Plompen

e-mail: eitartsinimda.[antispam].@kvgdongen.nl

Houdt zich bezig met de administratieve planning van de activiteiten.

 

 

inez

Webmaster:

 

Taken:

Marianne Lente

e-mail: bew.[antispam].@kvgdongen.nl

Verzorgt de website, plaatst het nieuws, het 'in memoriam' en de 'terugblikken'. Maakt, plaatst en verstuurt het maandprogramma.

 

 

img-4796

Organisatie van

activiteiten:

Taken:

Dorothee Oosterhuis

e-mail: netietivitca.[antispam].@kvgdongen.nl

Organiseren en uitvoeren van diverse activiteiten. 

Actief behartigen en bewaken van de belangen van nieuwe leden,

 

 

img-3310-3

 

 

Alle bestuursleden organiseren en/of begeleiden in voorkomend geval activiteiten.

 

 

Belangrijk

 

Aansprakelijkheid bestuur (artikel 2:9 van het Burgerlijk Wetboek)

 

Bestuursleden hebben meer taken en bevoegdheden dan gewone leden en moeten daar zorgvuldig mee omgaan. Deze taken en bevoegdheden hebben immers te maken met de belangen van de vereniging als geheel. 

Bestuursaansprakelijkheid is een collectieve verantwoordelijkheid. Een bestuurder kan aansprakelijk gesteld worden voor het handelen (of juist nalatigheid) van een collega-bestuurder. 

Wat zijn onder andere goede bestuursgewoontes:

 

  • Vergader overeenkomstig de statuten
  • Stel jaarstukken op
  • Geef altijd voldoende inzichten in de financiën van de vereniging
  • Wet WTBR. Vervanging van de werkzaamheden van een bestuurslid bij langdurige ziekte of schorsing is geregeld door het aanwijzen van een plaatsvervanger uit het bestuur.