K V G  Dongen 

Vrouwen vormen een ronde kring,

elkaar de hand reikend, zowel letterlijk als figuurlijk,

samen op weg, op zoek naar hun eigen kracht,

hun eigen plaats, hun eigen identiteit.

zij breken uit..... uit vastomlijnde kaders.

 

 

Aanmelden / Wijzigen / Opzeggen van lidmaatschap

Voor het aanmelden als lid van onze vereniging kunt u gebruik maken van het  aanmeldformulier op deze website. U kunt deze vinden onder het menu CONTACT.

Voor adreswijzigingen kunt u een mail sturen naar nimdanedel.[antispam].@kvgdongen.nl

 

Opzeggen 

Het lidmaatschap loopt per kalenderjaar. Wij vragen u schriftelijk (of per mail) op te zeggen vóór 1 december van het lopende jaar. Voor u is het belangrijk om te weten dat opzeggingen welke nà 1 december worden ontvangen, pas een kalenderjaar later ingaan. U bent in dat geval de volledige contributie verschuldigd maar kunt het hele jaar profiteren van alle activiteiten.

 

Aanmelden voor activiteiten

Bij uw aanmelding ontvangt u een inlogcode voor de website. Alleen leden kunnen (met gebruik van de inlogcode) zich aanmelden voor activiteiten.

Als u een foutje heeft gemaakt met inloggen worden er ruitjes gegeven. Die telt u dan op en vermeldt het aantal, waarna u met de juiste gegevens inlogt.

Introducees en/of niet-leden melden zich aan via het KVG-lid.

Bij uw opgave voor een activiteit wordt de volgorde van datum en tijd automatisch geregistreerd.

 

Betalingen

Voor betaling van de activiteit van uw keuze kunt u gebruik maken van rekeningnummer NL56ABNA0596244487 t.n.v. KVG Dongen, onder vermelding van factuurnummer én uw lidcode.

Wij vragen u vriendelijk ontvangst van de factuur te betalen.

 

Terugbetaling

Terugbetaling vindt WEL plaats bij: 

  • Annulering door het KVG: het totale bedrag.
  • Afmelding vóór sluitingsdatum, bedrag minus administratiekosten.
  • Afmelding voor een activiteit met een wachtlijst, als uw plaats door een ander lid kan worden ingenomen, minus administratiekosten.

Terugbetaling wordt toegepast nadat de activiteit/datum is gepasseerd.

 

Terugbetaling vindt NIET plaats bij:

  • Niet tijdig afmelden
  • Bedragen kleiner dan € 10,00
  • Bedragen waarvoor het KVG onkosten heeft gemaakt die niet geannuleerd kunnen worden (bijv. bus, gids, entree enz..)

 

Administratiekosten bedragen voor elke afmelding  € 2,50.

 

Als men door ernstige ziekte of door onvoorziene omstandigheden een lange tijd niet aan losse of vaste activiteiten kan deelnemen, vindt terugbetaling plaats na goedkeuring van het bestuur.

  

Deelname aan activiteiten

Deelname aan activiteiten is altijd op eigen risico. Het bestuur kan niet aansprakelijk gesteld worden.

Bij een activiteit, lezing of reisje wordt u verzocht in de foyer of buiten op elkaar te wachten.

 

Verzekering

Het KVG-bestuur sluit geen verzekeringen af. 
Via het touringcarbedrijf in het geval van uitstapjes bent u alléén verzekerd in de bus. 
Als er bij activiteit het transport is geregeld met privé auto's, dan is een inzittenden verzekering noodzakelijk.

 

Vervoer per trein / bus

Wordt er bij een activiteit gebruik gemaakt van het openbaar vervoer als transportmiddel, dan wordt u gevraagd zelf een kaartje te kopen of een OV-chipkaart mee te nemen. Info krijgt u steeds bij de contactpersoon/organisator van de activiteit. 

 

'Lief en Leed'

Bent u toevallig op de hoogte van ziekte van een van de KVG-leden, of een jubileumviering of een ander belangrijk feit waaraan door het KVG aandacht kan worden besteed........graag dit even doorgeven aan deelnefeil.[antispam].@kvgdongen.nl of aan een van de bestuursleden.