K V G  Dongen 

Vrouwen vormen een ronde kring,

elkaar de hand reikend, zowel letterlijk als figuurlijk,

samen op weg, op zoek naar hun eigen kracht,

hun eigen plaats, hun eigen identiteit.

zij breken uit..... uit vastomlijnde kaders.

 

 

Financieel verslag 2021

Geplaatst op 01-02-2022  -  Categorie: Documenten
Beste leden van het KVG,
 
Hierbij ontvangt u de jaarcijfers over 2021.
Onderaan deze mail vindt u een toelichting op dit financieel verslag.
 
Mocht u vragen hebben, kunt u die dan per mail naar mij toesturen? Afhankelijk van de vragen zal ik deze per mail of mondeling in de algemene ledenvergadering beantwoorden.
 
 
Toelichting financieel verslag.
 
De afschrijving van de computers hebben we verlaagd, omdat we nu alleen nog de hardware (zijnde de computers) op de balans hebben staan.
 
In 2021 hebben we een overschot op de begroting, omdat een aantal activiteiten geen doorgang heeft kunnen vinden, zoals de nieuwjaarsbijeenkomst.
Vanwege dit overschot heeft het bestuur besloten om de contributie voor 2022 éénmalig met 10 euro te verlagen.
Ook hebben we besloten om de contributie en de lief en leed bijdrage samen te voegen.
Op de factuur staat nu alleen een bedrag voor de contributie vermeld.
 
Wij hebben besloten om per 1 maart het contract met Really-it te beëindigen. Zo willen we de kosten voor de computers omlaag brengen. Indien nodig zullen we elders computerhulp inkopen. We verwachten daarmee de kosten aanzienlijk te verlagen.
 
Wat betreft de bestuurskosten hebben we besloten dat we, indien mogelijk i.v.m. de coronamaatregelen, in de Cammeleur blijven vergaderen. Wij vergaderen minimaal eenmaal per maand met nog een aantal bijeenkomsten extra indien noodzakelijk. Ook lunchen we eenmaal per jaar op kosten van het KVG.
 
De kosten voor e-captain zullen blijven bestaan.
 
We hebben ook besloten om het bestuur een vaste onkostenvergoeding van 35 euro p.p. per jaar te verstrekken voor kantoorbenodigdheden. 
 
De reserve bedraagt nu ongeveer een kleine 7000 euro. Daarnaast hebben  we nu 4500 euro gereserveerd staan voor het 75-jarig bestaan. De komende 3 jaar zullen we daar nog 1500 euro aan toevoegen vanuit de reserve. Over 3 jaar zal de reserve zodoende ongeveer 5500 euro bedragen.
Dat is ongeveer gelijk aan de inkomsten van de contributie op jaarbasis. 
 
 
Met vriendelijke groet,